e-justice.europa.eu - Euroopa e-õiguskeskonna portaal

rattshjalp.se - tasuta info õigusabi kohta Rootsis

polisen.se - Rootsi politsei kodulehekülg

ec.europa.eu/solvit/ - SOLVIT- aitab lahendada teie probleemi, kui näit. Rootsi ametiasutus on valesti kohaldanud EL-õigust. 
www.kommers.se/solvit/en - SOLVIT inglisekeelne variant
www.jo.se - sellelt leheküljelt leiad abi, kui sa tunned, et sind on mõne ametiasutuse või ametniku poolt ebaõiglaselt koheldud