sweden.se - 20 asja, mida sa ped teadma ennem, kui kolid Rootsi

EL-i kodanikud ja nende pereliikmed ei vaja Rootsis elamiseks elamisluba. Selle asemel tuleb end registreerida. Pereliikmed, kes ei ole EL-i kodanikud, saavad taotleda elamiskaarti.

EL-i kodanikel on elamisõigus Rootsis juhul, kui ollakse Rootsis kas töövõtjad, ettevõtjad, õppijad või on olemas piisavad elatusvahendid. Elamisõiguse peab registreerima 3 kuu jooksul pärast sissesõitu lähimas Rootsi Migratsiooniameti kontoris. Soome, Norra, Taani ja Islandi kodanikud võivad Rootsis viibida ilma elamisloata ning registreerimata. Edasi loe leheküljelt -  www.swedenabroad.com

Nagu enamikus lääneriikides, on ka Rootsis tööelu reguleeritud paljude eeskirjadega. Enamik Rootsi töövõtjaid on mõne üleriigilise ametiühinguorganisatsiooni liikmed. Rootsis on kolm suurt ametiühingute liitu. Nende veebisaitidelt võid leida sulle meeldiva ametiühingu, mis on sinu töökohta arvestades sobiv. Tavaliselt leitakse töökoht kontaktide kaudu, kuid on olemas ka töökohti vahendavad äriettevõtted ja tööturuga tegelev valitsusasutus. Loe edasi Euroopa Noorteportaalist

stockholmcrossroads.se - konsultatsiooni- ja toetuskeskus inimestele teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest 

www.sm.ee/valismaale-toole - sellet leheküljelt leiad Eesti Sotsiaalministeeriumi soovituse välismaale tööle minemisel

www.lonestatistik.se - siin saad võrrelda palkasid erinevate ametite ja läänide vahel 

informationsverige.se - kiire ja lihtne lehekülg leidmaks infot Rootsi kohta