TÖÖTUKS REGISTREERIMINE, TOETUSED TÖÖTULE 

Täpsem informatsioon aadressil arbetsformedlingen.se

Kogu informatsioon töötukindlustuse kohta on olemas leheküljel www.iaf.se, Töötukindlustuse Inspektsioon. 

Loe ka eures.ee ja ka siit leiad infot europa.eu